: Alonso, J. C.: Suchozemské cicavce sveta

Pre deti

Zápisky z ciest a podrobné popisy najzaujímavejších suchozemských cicavcov, ale tiež nádherné kresby jednotlivých zvierat vytvorené samotným autorom.