: Antal, Jaroslav: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Pre dospelých

V snahe čo najviac priblížiť študentom rozsiahlu a zložitú problematiku hydrológie poľnohospodárskej krajiny urobil autorský kolektív pokus o spracovanie  učebnice aj s využitím princípov dištančného vzdelávania, t. j. možnosti vzdelávania sa aj bez priamej účasti vysokoškolských učiteľov.