: Arendt, Hannah: Pôvod totalitarizmu. I-III:

Základný kameň, od ktorého odvodzuje autorka svoju analýzu evolučnej premeny tried na masy, úlohy propagandy vo vzťahu k netotalitnému svetu a využívania teroru, ako predpokladov totálneho ovládnutia ľudského sveta. Postupy totalitných hnutí dvoch skutočných vlád, nacistického Nemecka a stalinistického Ruska.