: Arnold, N.: Výbušné experimenty

Kniha experimentov, ktoré môžeš vyskúšať, no zároveň je to aj kniha o experimentoch a o ľuďoch, čo tie experimenty robia.