: Arslan-Šinková, Petra: Hravé aktivity pre deti : stimulačný program na rozvoj schopností dieťaťa

Aktivity sú určené pre predškolákov a pre deti s poruchami učenia v mladšom školskom veku. Sú zamerané na: rozvoj schopností a zmyslov, stimulačné aktivity na rozvoj schopností, odstránenie možných príčin porúch učenia.