: Athill, Diana: Niekde ku koncu

Pre dospelých

Memoárová próza o starobe – vlastnej i svojich blízkych. Athill sa vyrovnáva s vlastným životom bez pátosu, ľútosti, sentimentu, triezvo, s humorom, vecne, ale nie sucho. Rekapituluje temné i svetlé stránky mladosti, stredného veku i staroby.