: Auer, M.: Škola magických zvierat : zhasnuté!

Pre deti Pre mládež

Dobrodružný príbeh, v ktorom sa niekoľko detí ocitne v strašidelnej „Pivnici hrôzy“ uväznené kdesi hlboko pod školou. Budú im vedieť magické zvieratá pomôcť?