: Bachratá, Jarmila; Chocholáčková, Jozefa: Hlasy zvierat v ZOO : aktivity s pracovnými listami na spoznávanie exotických zvierat spolu s autentickými zvukmi zvierat na CD

Učebná pomôcka pre deti na rozšírenie vedomostí zo sveta zvierat žijúcich v ZOO.