: Bakošová-Hlavenková, Zuzana: Elixír smiechu – Jozef Kroner a Kronerovci

Výnimočná publikácia prináša  bohatý obraz umeleckej tvorby Jozefa Kronera, významnej hereckej divadelnej a filmovej osobnosti. Zároveň upriamuje pozornosť na herecké majstrovstvo jeho manželky, dcéry Zuzany , jednej z najvýznamnejších súčasných slovenských herečiek a herca Jána Kronera. Divadelný ústav Bratislava  vydal  knihu o jednom z najväčších slovenských hercov v dejinách slovenskej kultúry a o hereckom rode Kronerovcov.