: Baláž, Claude: Bratislava – Petržalka : Miestna časť Lúky : Ulice a námestia

Pre dospelých

Publikácia približuje miestnu časť Petržalky Lúky. Predmetná publikácia približuje jednotlivé ulice podľa lokalít, ich polohy, vzniku a pomenovania. Okrem histórie predmetného historického objektu po ktorom je ulica pomenovaná, je k nemu pripojená aj povesť ktorá sa k nemu viaže.