: Bálint, Ľ.: Nové testy z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Testy poslúžia žiakom na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré nadobudli na základnej škole.