: Balog, Miroslav: Odhalené tajomstvá chémie

Pre dospelých

Multidisciplinárne dielo, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii ako sa pokúša vysvetliť  mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu.