: Baťo, Rado: Hrobári slovenskej politiky

Pútavou formou podaná učebnica politického marketingu, ale aj sociálnej psychológie. So zatajeným dychom môžete sledovať opis dramatických okolností slovenskej politiky. Autor predstavuje obrovský prínos pre uvedomenie, že politika ako každá tvorivá činnosť je predovšetkým remeslo, a ako každé remeslo má byť vykonávané poctivo.