: Behe, M.: Darwinova černá skříňka

Dôkazy o obmedzenej platnosti evolučnej teórie máme celý čas priamo pred očami. Kľúčové body totiž spadajú do oblastí dvoch pomerne veľmi mladých vedeckých odborov: mikrobiológie a biochémie.