: Bekoff, M.: Na zvířatech záleží : biolog vysvětluje, proč zacházet se zvířaty s respektem a soucitem

Pre dospelých

Etické otázky toho, ako zvieratá využívame a ako o nich zmýšľame. Informácie v knihe sa týkajú hlavne otázok týrania zvierat a ochrany prírody. Dotýka sa všetkých stránok spolunažívania človeka so zvieratami vo voľnej prírode i v našich domovoch.