: Bieliková, Marcela: O kráse človeka : 15 povzbudzujúcich kapitol zo života

Kniha plná životných príbehov, duchovných princípov rozoberá témy každodenného života akými sú dobré skutky, vnútorná krása, láska, pomoc trpiacim, rodina, starostlivosť, dosahovanie cieľov, šťastie, štedrosť …