: Bis, Vlado: Zbrane a ruže: Poviedky z Divokého západu

Westernové poviedky, kde autor spojil známe historické udalosti amerických dejín 19. storočia s vlastnou fikciou. Hrdinami poviedok sú postavy so zvučnými menami ako Divoký Bill či Wyatt Earp, ale sú nimi aj obyčajní obyvatelia mestečiek, rančov či zlatokopeckých osád, ktorým osud v honbe za šťastím, bohatstvom a uznaním pripravil spletitú cestu, nie vždy so šťastným koncom.