: Black, Holly: Skazený kráľ. Férska sága 2

Pre deti

Pokračovanie fantasy príbehov a spletitých intríg  potlačovanej túžby. Jude si rafinovanou dohodou k sebe pripútala krutého Cardana, a tak sa stala bábkarkou ťahajúcou za nitky, tajnou vládkyňou skazeného kráľa. Manévrovať v sieti neustále sa meniacich politických hier by však bolo náročné. Navyše, všetko nasvedčuje tomu, že pre Jude predstavuje niekto z jej blízkych hrozbu.