: Boardman, Adam Allsuch: Ilustrované dejiny filmu

Dejiny kinematografie sú dejinami veľkých technických inovácií a umeleckého majstrovstva. V tomto pútavom sprievodcovi s úžasnými ilustráciami preskúma všetko od vynálezu filmovej kamery až po návrh kulís a kostýmov.