: Bočková, Monika: Správa o slovenskej architektúre

Kniha formou pútavých esejí analyzuje architektonickú situáciu na Slovensku. Zaznamenáva hlavné trendy v súčasnej architektúre a diela, ktoré ich ilustrujú. Skúmajú postavenie aj vzťah architektúry k prírodnému prostrediu a reflektujú aj problematické témy.