: Bódis, A.; Štubňová, B.: Nie som barbar. Etiketa pre každého

Pre dospelých Pre mládež

Kniha sprevádza čitateľa pravidlami etikety, s ktorými sa stretávame vo chvíľach všedných i sviatočných.