: Bodoríková, Nina: Kritické myslenie pohľadom učiteľov

Autorky sa zameriavajú nielen na identifikáciu kľúčových stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v edukačnom procese a na ich teoretickú charakteristiku, ale aj na vymedzenie možností ich aplikácie.