: Bolyová, Adriana: Hierarchia svetla

Fantazijný román zo sveta démonológov, kde sa schyľuje k rozhodujúcej potýčke. Radana si osvojila nové schopnosti a je pripravená bojovať o prežitie. Máté jej prisľúbil pomoc, no nič nie je zadarmo.