: Bonvicini, S.: Louis Vuitton : Životní sága

Biografia o podnikateľovi  kožiarskeho priemyslu, ktorého neodradilo nič od cieľa, čo  si stanovil,  a to uspieť. Louis Vuitton vytvára vlastnú legendu, mýtus, ktorý jeho syn Georges a vnuk Gaston  pomaly, ale iste a každý po svojom napĺňať a zväčšovať.