: Bramley, Cathy: Kaviarnička pod citrónovníkom 2 : Búrka v čajovej šálke

Román pre ženy o Rosie Featherstoneovej, ktorej situácia sa nemohla za posledný mesiac viac zmeniť. Neexistuje miesto, kde by bola radšej, ako v Kaviarničke pod citrónovníkom, ale nie ako manažérka! Vo vzduchu cítiť aj lásku, pretože sa črtá začínajúci sa románik s Gabeom. Stane sa niečo, čo ohrozí všetko, čo je Rosie drahé.