: Brat, Roman: Štyria jazdci

Štyri samostatné príbehy o tínedžeroch, ktoré majú spoločný obsah: odhaľovanie netolerancie voči inakosti, poukazovanie na nespravodlivosť a brutálne šikanovanie, nelásku a bezohľadnosť ľudí voči sebe.