: Braxatoris, Martin: Príležitosť poézie : miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry

Kolektív upriamuje pozornosť na výpovednú hodnotu poézie do tvorby troch významných postáv slovenského literárneho života. Príležitostná poézia bola pevnou súčasťou básnickej produkcie literárne činných osobností na realizovanie vlastných básnických ambícií či estetických cieľov.