: Bredesen, D.E.: Nepodľahnite alzheimeru : prvý program s cieľom zabrániť kognitívnemu úpadku a zvrátiť ho

Pre dospelých

Experimentálny program založený na výskume, ktorý sa zameriava na nastolenie rovnováhy , mechanizmov, ovplyvnenie faktorov životného štýlu a pravidlá liečby.