: Brenišin, Marek: Tehotenstvo týždeň po týždni : váš kompletný sprievodca

Otázky a odpovede nevyhnutných informácií s množstvom podpory pre tehotné mamičky. Pozornosť sa venuje životnému štýlu i stravovaniu.