: Bruder, Jessica: Země nomádů

Skvelá reportáž, náhľad do subkultúry, ktorá je pre nás neznáma. Autorka nám priblíži, akou strastiplnou cestou musia prejsť ľudia aby zabezpečili základné potreby pre život. Život na kolesách sa môže zdať ako veľké dobrodružstvo, no nesie v sebe hlboké posolstvo. Nie je to len o bývaní uprostred púšte,  ale o bolesti, stratách, neschopnosti štátu postarať sa o svojich občanov.