: Buisson, J.: Poslední dny královen

Poledné okamihy dvadsiatich preslávených kráľovien a cisárovien. Ide o okamihy tragické, násilné, v súkromí alebo pred očami verejnosti, vždy však ide o dôstojné lúčenie so životom, odrážajúce vedomie kráľovského postavenia.