: Cagáň, Ľ.: Ochrana ovocných rastlín proti živočíšnym škodcom. Praktické rady záhradkárom

Pre dospelých

Popisy účinkov pesticíd, ochrana zdravia pri ich používaní, ako aj zásady práce s pesticídmi ponúka prehľad prípravkov proti živočíšnym škodcom ovocných rastlín.