: Cahalan, Susannah: Majster pretvárky

Psychológ David Rosenhan a ďalší členovia spoločnosti sa pokúsili nájsť odpoveď na túto otázku. Prelomový výskum vniesol do psychiatrie zásadnú zmenu, ktorá viedla k zatváraniu psychiatrických inštitúcií, ale aj navždy zmenila spôsob určovania psychiatrických diagnóz.