: Celliová, Daniela: Divy sveta

Obrázkový atlas ponúka nádherné farebné fotografie, pútavé informácie a podrobné mapy s opismi vyše tristo najpôsobivejších divov sveta zo všetkých kontinentov a období. Prehľadné mapy a texty s vysvetlivkami v informačných rámikoch dopĺňajú vykreslené súvisiace poznatky o opisovaných stavbách a krajinách.