: Čepčeková, Lenka: Dráma nie je súťaž

Prehľadná faktografická orientácia v slovenskej dramatickej produkcii uplynulých dvadsiatich rokov dokumentuje dve desaťročia dramatickej súťaže. Publikácia obsahuje vlastné životopisy autoriek a autorov účastníkov súťaže, anotácie odmenených a finálových textov, súpis inscenácií ocenených hier i výberovú fotografickú dokumentáciu.