: Černák, T.: Husák v odboji a SNP 1938-1945

Príbeh ambiciózneho advokátskeho koncipienta, ktorý sa v rokoch druhej svetovej vojny musel vyrovnávať s nástrahami ilegálnej činnosti a nepochopením vo vlastných radoch. Jeho životné osudy v rokoch 1939 – 1945 i cesta k organizácii Povstania boli plné zvratov či splnených i nesplnených ambícii.