: Červenák, J.: Hradba západu : Dobrodružstvá kapitána Báthoryho 5

Pre dospelých

Historický román z  najkrvavejšej vojny na území Slovenska sa uzatvára. Uhorské vojsko utrpelo drvivú porážku pri Párkáne. Hordy osmanských bojovníkov pod vedením samotného veľkovezíra prekročili Dunaj a obkľúčili pevnosť Újvár – Nové Zámky. Tú v kresťanskom svete nazývajú Hradba západu a vedia, že ak padne, bude ohrozená celá ríša. Kornel Báthory sa však  viac než o pevnosť obáva o osud svojho syna Michala, priateľa Voronina a milovanej Juliany. Tí sa stratili kdesi v kraji zachvátenom nepriateľským drancovaním.