: Červenka, J.: Letci z Prešporka. Vo veľkej vojne 1914-1918

Pre dospelých

Krátku históriu cisárskych a kráľovských vzdušných oddielov výrazne ovplyvnili mladíci z vtedajšieho Prešporka. Kniha približuje letcov zo Slovenska – osudy mužov, ktorí v nespoľahlivých lietadlách plnili rozkazy a mnohí položili za krvácajúcu habsburskú ríšu život.