: Chapman, G.: Digitálne deti. Výchova vo svetle displejov

Cenné rady a nástroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pozitívne zmeny od prílišnej závislosti displejov a dozviete sa, ako môžete vaše deti naučiť zručnostiam, ktoré potrebujú: náklonnosť, vďačnosť, zvládnutie hnevu, ospravedlnenie a pozornosť.