: Chapman, G.: To keby sme vedeli predtým, než sme mali deti …

Pre dospelých

Cieľ tejto knihy je jednoznačný: pomôcť vám s výchovou detí. Radosti a starosti, ktoré sú spojené s príchodom vášho nového prírastku, vás pripravia na radosti a starosti.