: Chlevnjuk, O. V.: Stalin. Nový životopis

Od prológu, ktorý čitateľa zavedie do Stalinovej obľúbenej dači v okamihu, keď diktátor v kruhu svojich verných umiera, sa spätne odvinie celý jeho život od detstva, cez revolúciu a boľševickú Leninovu vládu, uchopenie moci. Veľký teror, druhá svetová vojna až po povojnové obdobie.