: Činčura, Juraj: História oceánov : od kvapky dažďa naprieč oceánmi

Pre dospelých

Svoju históriu  majú aj modré oceány, ktorých celková rozloha je väčšia, ako plocha všetkých súší. Široká škála prírodných procesov prebiehajúcich v dnešných oceánoch a ich súvislosť s osudmi ľudskej spoločnosti  informuje táto nevšedná kniha.