: Čižmár, J.: Dejiny matematiky : od najstarších čias po súčasnosť

Pre dospelých

Pohľad na kráľovnú vied od predhistorickej doby až po súčasnosť. Milovníci v nej nájdu zásadné matematické objavy, overené fakty, presvedčivé a akceptovateľné závery o dejinnom vývoji matematiky, o najvýznamnejších matematikoch sveta a čiastočne aj zo Slovenska.