: Clarke, Susanna: Piranesi

Fantasy román o Piranesim, ktorý vždy žil s Dome a z času na čas sa vída so svojím priateľom, Tým Druhým, ktorý Piranesiho potrebuje pre vedecký výskum Veľkých a Tajných Vedomostí. Potom sa začnú objavovať odkazy; nie všetko je také, ako sa zdá. A keď vyjdú na svetlo dôkazy o existencii ďalšieho človeka a možno aj iného sveta mimo múru Domu, Piranesi začne rozpletať pavučinu lží.