: Colfer, Chris: Krajina príbehov : Zrážka svetov

Pre deti Pre mládež

Pokračovanie fantasy príbehu, kde brána medzi svetmi sa otvorila a všetky postavy z Krajiny príbehov môžu voľne vstupovať do našej reality. Conner Bailey si myslí, že nič horšie sa stať nemohlo. No len do okamihu, keď zmizne Alex. Conner a jeho priatelia to bez nej nebudú mať jednoduché. Dokážu vyhrať vojnu a obnoviť rovnováhu a poriadok medzi ľudským a rozprávkovým svetom?