: Collins, Michael: Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny

Pútavý knižný sprievodca s viac než osemdesiatimi z tých najslávnejších a najdôležitejších písomných diel sveta od Zvitkov od Mŕtveho mora po Denník Anny Frankovej. Prekrásne spracované kapitoly sledujú vývoj jednotlivých významných diel a dedičstvo, ktoré po sebe zanechali.