: Conze, Eckart: Velká iluze : Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Zmluvy, ktoré vtisli pečať až do dnešných dní, zanikli staré ríše, zrodili sa nové štáty, vznikli ale tiež nové konflikty, ktoré na nás stále ešte doliehajú, či už na Balkáne alebo Blízkom východe. Renomovaný historik v knihe ukazuje prečo sa všetky nádeje spojené s Versailleským mierom ukázali ako veľká ilúzia a čo to znamená pre našu súčasnosť.