: Csontosová, Z.: Majstrík a Krasomilka

Pre deti

Rozprávkoví škriatkovia radi tvoria, vymýšľajú, pečú, varia, strihajú… Deti, vezmime nožnice, papier, farbičky, pozbierajme kvetinky či gaštany a zachráňme kamarátov Majstríka a Krasomilku.