: Czernin, M.: Anna Sacher a její hotel

Pre dospelých

Životopisný román o legendárnej majiteľke hotelu Anny Sacherovej, v živote ktorej sa odráža sláva a pád najslávnejšej viedenskej epochy. S Annou sa stretávame v jej 33 rokoch, keď v roku 1892 umiera jej o šestnásť rokov starší manžel a ona je nútená prevziať vedenie hotelu. Ukazuje sa, že je veľmi nadaná podnikateľka, ktorá dokázala z hotelu Sacher vytvoriť miesto na stretávanie pre popredné osobnosti viedenskej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia, slávnej belle époque.