: Daniela Dvořáková: Stopy dávnej minulosti 10 : nenapísaná kniha (O láske, práci a histórii) : dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch

Pre dospelých

Na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život a prácu. Desiaty zväzok je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka.